Untitled document

accf_auszeichnung_4c_2011 nafcamp

Untitled document

TC_WEB_A_FiskeRauma

Fiske i Rauma elv

Rauma elv var tidligere en av landets beste laks- og sjøørretelver, med årsfangster på over ti tonn laks. Dessverre er bestandene sterkt redusert i dag, hovedsakelig som en følge av store mengder lakselus i fjordene og lakseparasitten Gyrodactylus Salaris Fra sommeren 2011 blir derfor sjøørreten fredet, mens laksefisket kan fortsette.

Trollveggen Camping selger fiskekort til egne soner, men er også behjelpelig med kortsalg og informasjon for hele Rauma elv. Et fiskekort koster ca kr 100,- til 250,- , avhengig av sone. Desinfisering av fikseutstyr er påbudt etter avsluttet fiske. Dette kan gjøres bl.a på Trollveggen Camping og koster kr 100,-. Alle som selger fiskekort er pålagt å kreve inn et depositum på kr 300,- , som blir tilbakebetalt ved utført desinfisering.