Untitled document

accf_auszeichnung_4c_2011 nafcamp

Untitled document

TC_WEB_S_Sagelva

Sagelva

Sagelva Vasskraftsenter (Brøstsaga) finner vi oppe i Romsdalen, ca 35 km fra Trollveggen Camping. Sving av mot Brøste og følg veien 1,5 km. Her er et eventyr av et sag-anlegg, restaurert slik saga var i 1933.