Trollstigen ligger bare noen få kilometer nordvest for Trollveggen Camping og er Norges mest besøkte turistvei (RV 63).

Trollstigen har vært en turistmagnet helt siden vegen ble åpnet i 1936. I de bratte fjellsidene gjør Trollstigvegen 11 svinger oppover til Stigrøra (858 m.o.h.), omkranset av fjelltoppene Bispen, Kongen og Dronningen. Noen steder er vegen hugd inn i fjellet, andre steder er den bygd opp med steinmurer. Veien krysser Stigfossen med en imponerende natursteinbro. En ny vegtrase i de to nederste svingene har gitt en enda større naturopplevelse, og samtidig er Trollstigen en del av Nasjonal Turistveg Geiranger –Trollstigen . Du kan også oppleve området til fots på Kløvstien – den gamle «veien» over Trollstigen.

Fakta om Trollstigen:

  • Norges mest besøkte turistvei
  • Trollstigen er vinterstengt. Åpen vanligvis ultimo mai – medio september
  • Stigning 1:12
  • Busser: maks lengde 12,4